login  

[Napredno iskanje]

SL | IT
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Erasmo Castellani

erasmocastellanislo

Curriculum vitae  Erasmo Castellani

Erasmo Castellani je julija 2012 pridobil magistrski naziv druge bolonjske stopnje iz Zgodovine od srednjega veka do sodobnosti na Univerzi Ca’ Foscari z najvišjo oceno 110, in sicer s predstavitvijo naloge z naslovom: Voci distanti. La comunicazione tra governati e governanti nelle Bocche di Cattaro tra XVI e XVII secolo (mentor prof. Claudio Povolo). Od leta 2009 sodeluje pri raziskovalnem programu Medoddelcnega središca IDEAS: Shared Culture “Strateški projekt za poznavanje in dostopnost skupne kulturne dedišcine”, sofinanciranem v okviru Programa cezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013, ki ga koordinira prof. Claudio Povolo (Medoddelcno središce IDEAS, Univerza Ca’ Foscari, Benetke), kot raziskovalec in soorganizator. Sodeloval je na mednarodnem simpoziju “Testimoni e testimonianze del passato”, ki je v organizaciji Znanstveno-raziskovalnega središca Univerze na Primorskem in Univerze Ca’ Foscari v Benetkah potekal v Kopru od 24. do 26. septembra 2009, s prispevkom Agostino Vida e l’archivio di Capodistria: una testimonianza degli inizi del ‘600. 5. junija 2009 je sodeloval pri 11. izvedbi ciklusa seminarjev o virih in tematiki lokalne zgodovine, ki jih je organiziralo Znanstveno-raziskovalno središce arhiva v Bergamu v bergamski knjižnici Angelo Mai, in sicer s predavanjem Un processo delegato del Consiglio dei Dieci alla fine del ’700: la vicenda  processuale del fabbro Giuseppe Pedrocchi di Rovetta accusato di malcostume. Akademsko leto 2008/09 je preživel v Atlanti (ZDA), kjer je študiral na Georgia State University v okviru programa izmenjave Ca’ Foscari – GSU. Svojo diplomsko nalogo prve stopnje bolonjskega študija L'uomo che guardava le donne: processo delegato del Consiglio dei dieci di fine '700 je predstavil na kulturnem veceru, ki ga je 28. maja 2008 organizirala obcina Rovetta (Bergamo). Sodeloval je pri organizaciji in pripravi dokumentarne razstave “Giustizia e ordine pubblico nel Lombardo-Veneto (1815-1866)” v organizaciji obcine Malo (Vicenza), Državnega arhiva v Benetkah in Univerze Ca' Foscari v Benetkah, ki je bila otvorjena v Malu 10. maja 2008. Februarja 2008 je diplomiral na prvi bolonjski stopnji iz zgodovinskih ved na Univerzi Ca’ Foscari v Benetkah z oceno 108/110, in sicer z diplomsko nalogo L'uomo che guardava le donne. Un processo del consiglio dei dieci di fine '700 (mentor prof. Claudio Povolo). Od leta 2007 dejavno sodeluje z Oddelkom za zgodovino in humanisticne študije Univerze Ca’ Foscari z referati, kataložnimi zapisi in transkripcijami dokumentov za študijske smeri: zgodovina prava, zgodovina politicnih in sodnih institucij, pravna antropologija in zgodovina Sredozemlja. Maturiral je na državni umetnostni gimnaziji v Benetkah leta 1999.

BIBLIOGRAFIJA:
2012 prispevek Le suppliche ed il Cinquecento, objavljen na spletnem mestu Le pietre di Perastro. Il Dominio da mar e l’Albania veneta, vkljucen v ciklus predavanj o beneški zgodovini, akademsko leto 2011/12, Univerza Ca’ Foscari v Benetkah, Oddelek za humanisticne študije – magistrski študij zgodovine, druga bolonjska stopnja, prof. Claudio Povolo. Prispevek je po predhodni prijavi v spletno mesto dostopen na http://www.websideofhistory.it/moodle/mod/resource/view.php?id=1129

2011 razprava Documenti disordinati: un esempio di ricerca basato sulla supplica di Agostino Vida di Capodistria, v Acta Histriae, 19, 2011, 3, str. 483-504. http://www.zrs.upr.si/media/uploads/files/castellani-483-504.pdf

2011 gesli Confronto (str. 467-469) in Interrogatorio (str. 482-483) leksikona Lessico giurisdizionale e processuale, v Claudio Povolo, Il movente. Il giudice Bernardo Marchesini e il processo per l’omicidio di Giovanni Rama (1831-1833), Cierre edizioni, Verona 2011.

E-mail: illcastellano@gmail.com

 

Il sito web e finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Spletna stran je sofinacirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Privacy policy