login  

[Napredno iskanje]

SL | IT
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Domov < Iskanje Operacija

Iskanje Operacija

KAKO POIŠCEMO PROŠNJE

Iskanje po bazi podatkov

Baza podatkov ponuja dva nacina iskanja: prosto in napredno.

Prosto iskanje: ce vnesemo katero koli geslo, bo sistem izbral kataložne zapise, ki se nanašajo na tiste prošnje, ki vsebujejo to geslo. Iskanje poteka v vseh poljih, razen v poljih “datum” in “številka snopica”: za ti gesli moramo uporabiti napredno iskanje.

Imena so navedena tako, kot so zapisana v dokumentih; ko pa išcemo ime (npr. Giovanni), bodo v rezultatih iskanja prikazane tudi vse istorodne razlicice (Zuanne, Zuan, Joanne …). To velja tako za prosto kot za napredno iskanje.

Napredno iskanje: iskanje je lahko še natancnejše, ce uporabljate eno ali vec razpoložljivih polj, na primer polje prosilca, ce vas zanima dolocena družina, ali polje datuma (ki je na voljo v dveh formatih), ce vas zanima niz dokumentov iz istega obdobja ali ce imate na voljo specificno referenco.
Ta sistem omogoca navzkrižno iskanje med razlicnimi polji.

Opomba glede iskanja po datumu: bodisi da išcete neki tocen datum bodisi letnico, vstavite datum po gregorijanskem koledarju. Treba je upoštevati, da se je julijansko leto zacelo z marcem in koncalo s februarjem, zaradi cesar je julijanski 15. februar 1564 v modernem koledarju 15. februar 1565.

Potemtakem:

Poleg tega:

Razpoložljiva polja za napredno iskanje so:

Il sito web e finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Spletna stran je sofinacirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Privacy policy