login  

[Napredno iskanje]

SL | IT
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Domov < Domov

Domov

Glasovi iz Istre je spletna stran z bazo podatkov, v kateri so zbrane prošnje, ki so jih prebivalci beneške Istre naslavljali na Beneško republiko med 16. in 17. stoletjem.

Raziskovalna dejavnost, povezana z zbiranjem, urejanjem in klasifikacijo teh dokumentov, ki so shranjeni v Državnem arhivu v Benetkah, se umešca v projekt Shared Culture, to je eden izmed Programov cezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013.

Il sito web e finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Spletna stran je sofinacirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Privacy policy