login  

[Napredno iskanje]

SL | IT
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

Domov < transkripcije

transkripcije

V tem razdelku spletne strani so transkripcije nekaterih dokumentov. Izbrali smo vzorec prošenj, s katerim smo želeli prikazati razlicne tipologije in vsebine, ki jih lahko predstavlja to gradivo.
V imenu datoteke sta navedena številka snopica in datum prošnje. S temi podatki lahko prek mehanizma naprednega iskanja na spletni strani brez težav ponovno najdete ustrezen kataložni zapis, ki mu je priložena ista transkripcija v pdf formatu.

documento Pdf 334-16.03.1580 (132 KB)

documento Pdf 335-28.11.1581 (133 KB)

documento Pdf 336-04.05.1582 (175 KB)

documento Pdf 336-21.07.1582 (134 KB)

documento Pdf 336-27.06.1582 (137 KB)

documento Pdf 339-23.11.1585 (135 KB)

documento Pdf 341-11.10.1588 (134 KB)

documento Pdf 344-17.01.1592 (142 KB)

documento Pdf 346-12.04.1593 (135 KB)

documento Pdf 346-16.06.1593 (134 KB)

documento Pdf 346-25.01.1594 (131 KB)

documento Pdf 407-01.10.1654 (138 KB)

Il sito web e finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Spletna stran je sofinacirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Privacy policy